Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού χαρακτηρίζεται από αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς και αρνητικούς υποδοχείς του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2, cerb-2 HER-2, θεωρείται βιολογικά πολύ επιθετικός καρκίνος και σχετίζεται με πολύ κακή πρόγνωση. Συχνά ασθενείς, που είναι φορείς μεταλλάξεων του γονιδίου BRCA1 και του BRCA2, εμφανίζουν αυτό το δυσμενή τύπο καρκίνου, καθώς και συχνά οι ασθενείς,…