Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού (Inflammatory Breast Cancer – IBC) είναι ένας σπάνιος και επιθετικός καρκίνος που συνήθως εξελίσσεται γρήγορα, σε διάστημα μερικών μηνών. Ξεκινά από τους γαλακτοφόρους αγωγούς του μαστού και μέχρι να γίνει η διάγνωσή του συχνά εξαπλώνεται μέσω των λεμφαγγείων στα λεμφογάγγλια ή και μέσω των αιμοφόρων αγγείων σε άλλα μέρη του…