Τι είναι η ογκοπλαστική χειρουργική; Είναι ο συνδυασμός ογκολογικής και πλαστικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση καλοήθων και κακοήθων όγκων του μαστού.

Η ογκοπλαστική χειρουργική επιτρέπει να αφαιρέσουμε πλήρως τον όγκο επί υγιών ορίων και να διαμορφώσουμε μετά κατά τέτοιον τρόπο το μαστό, ώστε να παραμείνει αισθητικά ωραίος.

Σε κάποιες περιπτώσεις έχει έννοια να συνδυαστεί με επέμβαση συμμετρίας στον άλλο μαστό. Είναι μία τεχνική που εξαπλώθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Συνδυάζει την κλασσική ογκολογική χειρουργική μαστού και την πλαστική χειρουργική μαστού.

Ο χειρουργός για να εφαρμόσει τις ογκοπλαστικές τεχνικές πρέπει να είναι χειρουργός μαστού που έχει εξειδικευθεί σε αυτές. Ειναι σημαντικό να γνωρίζει καλά την πάθηση του καρκίνου του μαστού σε όλες της τις εκφάνσεις, καθώς και όλες τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές ογκολογίας και πλαστικής χειρουργικής του  μαστού.

Ποιά όμως είναι η αξία της ογκοπλαστικής; Για να το καταλάβουμε αυτό χρειάζεται μια ιστορική αναδρομή.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι παλαιότερα αν μία γυναίκα είχε καρκίνο του μαστού, της προτεινόταν να υποβληθεί σε μαστεκτομή, μια πραγματικά ακρωτηριαστική επέμβαση. Αργότερα πολλαπλές μελέτες απέδειξαν ότι η μαστεκτομή δεν βελτιώνει την επιβίωση. Οι ενδείξεις της μαστεκτομής άρχισαν να φθίνουν και σήμερα είναι πλέον λίγες και συγκεκριμένες.

Από τότε που ξεκίνησαν οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού (ογκεκτομές ή τεταρτεκτομές αντί των ολικών μαστεκτομών), οι χειρουργοί συνειδητοποίησαν ότι η διατήρηση αυτή συνοδευόταν συχνά από απαράδεκτο αισθητικό αποτέλεσμα για την ασθενή, ανάλογα με τη θέση του όγκου και τη σχέση μεγέθους όγκου – μαστού.

Έτσι ακόμα και σήμερα πολλοί χειρουργοί προβαίνουν σε μαστεκτομή, όχι γιατί αυτό είναι απαραίτητο από ογκολογικής απόψεως, αλλά γιατί μία απλή ογκεκτομή η τεταρτεκτομή στο συγκεκριμένο όγκο θα είχε πολύ αμφίβολο αισθητικό αποτέλεσμα.

Εδώ λοιπόν ακριβώς επεμβαίνει και δίνει τη λύση η ογκοπλαστική χειρουργική !

Η ογκοπλαστική χειρουργική μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε τον όγκο επί υγιών ορίων, να σώσουμε το μαστό και να έχουμε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα, άμεσο και πολλές φορές ανώτερο του αρχικού, ακόμα και εάν ο όγκος είναι σε πραγματικά δυσμενή θέση.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γυναίκα, ιδιαίτερα μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου, όταν πλέον υποχωρεί η ανησυχία για τη ζωή της και προβάλλει η ανησυχία για την καλή αισθητική εικόνα της και τη διατήρηση της θηλυκότητάς της. Επίσης, διατηρώντας το μαστό με καλό αισθητικό αποτέλεσμα η ασθενής αποφεύγει προβλήματα στην ένδυση, στην καθημερινή της ζωή, έχει καλύτερη ψυχολογία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ειδικότερα, η ογκοπλαστική χειρουργική περιλαμβάνει:

 • Την πλήρη αφαίρεση του όγκου με υγιή όρια εκτομής, ώστε να επιτευχθεί ο τοπικός έλεγχος της νόσου.
 • Την άμεση αποκατάσταση (remodelling) του κενού στον μαστό που δημιουργείται από την ογκεκτομή ή μαστεκτομή, με σκοπό τη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος, σε ένα μόνο χειρουργείο.
 • Επεμβάσεις μείωσης και ανόρθωσης  μαστών σε ασθενείς με μακρομαστία και πτώση αντίστοιχα.
 • Τη συμμετρία στον άλλο (υγιή) μαστό και την αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής-θηλαίας άλω όταν αυτή απαιτείται.
 • Την απώτερη (καθυστερημένη) αποκατάσταση έπειτα από ογκεκτομή ή μαστεκτομή (για περιπτώσεις ασθενών που έχουν έρθει από άλλο Κέντρο Μαστού χωρίς αποκατάσταση).
 • Τη στοχευμένη ακτινοθεραπεία, μετεγχειρητικά.

Σε ποιες περιπτώσεις ασθενών ενδείκνυται η ογκοπλαστική αποκατάσταση μαστού;

Η ογκοπλαστική χειρουργική, εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε τοπική εκτομή του όγκου (lumpectomy) ή σε μία τεταρτεκτομή (quadrantectomy). Δηλαδή, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μερικής μαστεκτομής, αλλά και σε περιπτώσεις  ασθενών με πολυκεντρική νόσο που απαιτούν ολική μαστεκτομή για αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, όπου εφαρμόζεται σήμερα μαστεκτομή  με διατήρηση δέρματος και άμεση αποκατάσταση σε ένα χειρουργείο. Μοναδική εξαίρεση η περίπτωση φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού, όπου γίνεται τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή.

Τεχνικές ογκοπλαστικής χειρουργικής μαστού.

Κατά την ογκοπλαστική χειρουργική επέμβαση, αφαιρείται ο όγκος από τον μαστό και στη συνέχεια για το κλείσιμο του κενού που δημιουργείται, μετακινείται στην περιοχή αυτή ίσο τμήμα ιστού από ένα άλλο σημείο του ίδιου μαστού. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χειρουργός θα προχωρήσει στην αποκατάσταση του μαστού που έχει αφαιρεθεί με τμήμα ιστού από άλλο μέρος του σώματος, όπως η πλάτη (μεταφορά κρημνού του πλατέος ραχιαίου, γνωστό και ως LΑDΟ Flap) ή από την κοιλιά (TRAM, DIEP Flaps κ.α) ή του γλουτούς. Μπορεί ακόμη να γίνει χρήση διατατήρων ιστών και συμπαγών ενθεμάτων σιλικόνης, ή συνδυασμός των μεθόδων.

Στο Κέντρο Μαστού Ρόδου, χρησιμοποιούμε προθέματα τραχείας επιφάνειας συμπαγούς σιλικόνης (cohesive gel)  της εταιρείας Polytech health and aesthetics, με εγγύηση εφόρου ζωής.

Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση στον μαστό που είχε τον όγκο, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και στον άλλον μαστό, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και να προκύπτει ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα για την ασθενή.

Αν το σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω δεν μπορεί να διατηρηθεί ογκολογικά, τότε η αποκατάστασή του γίνεται με τους εξής τρόπους:

Αυτοκόλλητες προθέσεις Ιατρικό Τατουάζ Μαστού Δερματικούς κρημνούς Δερματικούς κρημνούς + Δερματικά μοσχεύματα

Πρωτοποριακή μέθοδος αποκατάστασης μαστού μετά από ακτινοθεραπεία με μεταφορά λίπους

Όταν μετά την ογκεκτομή ακολουθεί ακτινοθεραπεία, η αποκατάσταση του μαστού με διατατήρα ιστών και τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης είναι δυσχερής και συχνά όχι επιτυχημένη, διότι οι ακτινοβολημένοι ιστοί χάνουν την διατασιμότητά τους και γίνονται ανελαστικοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκατάσταση γινόταν συνήθως με χρήση δερματομυϊκών κρημών από τη ράχη ή την κοιλία της ασθενούς. Τελευταία έχει αναπτυχθεί μια πρωτοποριακή μέθοδος αποκατάστασης μαστού μετά από ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία κατά την οποία δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τον ραχιαίο ή κοιλιακό μυ. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται με μεταφορά λίπους από διάφορα σημεία του σώματος (κοιλιά, γλουτούς) στον μαστό. Τα λιποκύτταρα εμπεριέχουν βλαστοκύτταρα τα οποία αναζωογονούν και εμπλουτίζουν τους ιστούς στους οποίους μεταμοσχεύονται. Με τον τρόπο αυτό οι ακτινοβολημένοι ιστοί ανακτούν ελαστικότητα και σφριγηλότητα και γίνονται ικανοί να δεχτούν διατατήρα ιστών.

Τι συνεπάγεται η επιλογή μιας επέμβασης διατήρησης του μαστού;

Με τις ογκοπλαστικές επεμβάσεις επιτυγχάνονται:

 • ίδια ποσοστά επιβίωσης με τη μαστεκτομή
 • βέλτιστα αποτελέσματα τοπικού ελέγχου της νόσου, λόγω της δυνατότητας σημαντικών εκτομών
 • άριστα αισθητικά αποτελέσματα, με το φυσικό μαστό της ασθενούς, λόγω εφαρμογής τεχνικών πλαστικής χειρουργικής

Ποια είναι τα οφέλη από την Ογκοπλαστική χειρουργική επέμβαση στον ίδιο χρόνο με την ογκεκτομή;

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να υποβληθεί μία ασθενής σε ογκπλαστική αποκατάσταση του μαστού της στον ίδιο χρόνο με την αφαίρεση του όγκου:

 • Υποβάλλεται σε μία μόνο χειρουργική επέμβαση
 • Συμμετρικοί μαστοί μετά από ογκεκτομή
 • Σε περίπτωση μεγάλων μαστών, ανακούφιση από συμπτώματα όπως πόνοι αυχένα, σε ένα χειρουργείο ογκολογικό με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα από το αρχικό.

Πρωτοποριακή μέθοδος αποκατάστασης μαστού μετά από ακτινοθεραπεία με μεταφορά λίπους

Όταν μετά την ογκεκτομή ακολουθεί ακτινοθεραπεία, η αποκατάσταση του μαστού με διατατήρα ιστών και τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης είναι δυσχερής και συχνά όχι επιτυχημένη, διότι οι ακτινοβολημένοι ιστοί χάνουν την διατασιμότητά τους και γίνονται ανελαστικοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκατάσταση γινόταν συνήθως με χρήση δερματομυϊκών κρημών από τη ράχη ή την κοιλία της ασθενούς. Τελευταία έχει αναπτυχθεί μια πρωτοποριακή μέθοδος αποκατάστασης μαστού μετά από ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία κατά την οποία δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τον ραχιαίο ή κοιλιακό μυ. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται με μεταφορά λίπους από διάφορα σημεία του σώματος (κοιλιά, γλουτούς) στον μαστό. Τα λιποκύτταρα εμπεριέχουν βλαστοκύτταρα τα οποία αναζωογονούν και εμπλουτίζουν τους ιστούς στους οποίους μεταμοσχεύονται. Με τον τρόπο αυτό οι ακτινοβολημένοι ιστοί ανακτούν ελαστικότητα και σφριγηλότητα και γίνονται ικανοί να δεχτούν διατατήρα ιστών.

Για την αποκατάσταση της θηλής και της θηλαίας άλω εφαρμόζουμε την τεχνική της μεταφοράς δερματικού μοσχεύματος από την έσω επιφάνεια του μηρού ή από το αιδοίο, λόγω της πιο σκούρου χρώματος του δέρματος στις περιοχές αυτές.

Ιατρικό τατουάζ θηλής για αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Η τεχνητή αναδημιουργία της θηλής και της θηλαίας άλω του γυναικείου μαστού είναι μια σύγχρονη ιατρική τεχνική. Το ιατρικό τατουάζ θηλής αναδημιουργεί την εικόνα του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω με απλό, αποτελεσματικό, ασφαλή και ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Ο χρωματισμός της θηλής είναι μόνιμος και γίνεται με υποαλλεργικές χρωστικές, που εισέρχονται στο δέρμα με τη βοήθεια μικρών βελόνων. Το σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της πρωτοποριακής ιατρικής μεθόδου έγκειται στον ανώδυνο τρόπο εφαρμογής της, αλλά και στο εξαιρετικά φυσικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται.

Διαδικασία

Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή του χρώματος του τατουάζ θηλών από τον ενδιαφερόμενο (συνήθως περιλαμβάνει ένα μείγμα από χρωστικές) και έπειτα εφαρμόζεται τοπική αναισθησία. Η συσκευή τατουάζ βυθίζεται στη χρωστική ουσία και εφαρμόζεται στη θηλή μέχρι το αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο. Η επέμβαση συνήθως διαρκεί 30 λεπτά.

Μια διαδικασία ανώδυνη

Ύστερα από συζήτηση με τον ασθενή, καθορίζεται το χρώμα, η θέση, το σχήμα και το μέγεθος της θηλής και της θηλαίας άλω. Γίνεται επιλογή των χρωμάτων για να δημιουργηθεί το πλέον φυσικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία έγχυσης της χρωστικής ουσίας πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία (αναισθητικό gel), η οποία εφαρμόζεται πριν το τατουάζ και έτσι ο ασθενής δεν αισθάνεται καθόλου πόνο.

Η φροντίδα μετά την διαδικασία είναι απλή. Οι ασθενείς πρέπει να εφαρμόζουν μια αντισηπτική κρέμα τρεις φορές την ημέρα και να προστατεύουν την  περιοχή καλύπτοντάς την με αποστειρωμένη γάζα για δυο μέρες, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που τους δίνει ο ιατρός.

Επιλογές

Στους μαστούς μπορεί να γίνει τατουάζ ώστε το χρώμα και το σχήμα των θηλών και της θηλαίας άλω να φαίνονται μεγαλύτερα, περισσότερο σκούρα χρωματικά, περισσότερο καλλίγραμμα ή με καλύτερη σαφήνεια.

Πότε κάνουμε τατουάζ θηλής & θηλαίας άλω;

Το ιατρικό τατουάζ αποκατάστασης απευθύνεται σε άντρες, αλλά και γυναίκες που έχουν μικρά αισθητικά προβλήματα στη θηλή ή και τη θηλαία άλω, όπως ουλές και σημάδια, ασυμμετρία, πολύ μικρό στήθος, αποχρωματισμό και ασαφή όρια στην περιοχή, λεύκη. Επιπλέον, μέσω αυτού πραγματοποιείται χρωματική αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή και έπειτα από πλαστικές αποκαταστάσεις μαστών.

Ιατρικό Τατουάζ Θηλής κάνουμε συγκεκριμένα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή (καρκίνος μαστού)
 • Σε αποχρωματισμό της θηλής λόγω λεύκης
 • Σε συγγενή αχρωμία της θηλής
 • Σε συγγενή ή μετατραυματική δυσχρωμία της θηλής
 • Σε δημιουργία λευκών μετεγχειρητικών ουλών στη θηλαία άλω, μετά από μειωτικές ή αυξητικές επεμβάσεις μαστού.
 • Σε περιπτώσεις που γενικά απαιτείται σκούρυνση ή ομογενειοποίηση του χρώματος της θηλαίας άλω.

Πόσο διαρκεί το τατουάζ θηλής για την πλήρη αποκατάσταση μαστού;

Η διαδικασία του ιατρικού τατουάζ θηλής διαρκεί περίπου μισή ώρα για την κάθε θηλή. Αν μια γυναίκα έχει αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή (αφαίρεση και των μαστών), τώρα έχει τη δυνατότητα σε μια μόνο επίσκεψη στον χειρουργό μαστού να αποκαταστήσει και τις δύο θηλές (ως προς το χρώμα και το σχήμα).

Πόσο ασφαλές είναι το ιατρικό τατουάζ θηλής & θηλαίας άλω;

Το ιατρικό τατουάζ διαφέρει πολύ από το κλασικό που γνωρίζουμε οι περισσότερες με τα λουλούδια, τα χρώματα και τα σύμβολα. Εδώ, χρησιμοποιούνται ειδικές βελόνες που δεν τραυματίζουν τον ιστό, δεν πάνε σε τόσο βάθος τα χρώματα και δεν προκαλούν αλλεργίες. Τα υλικά είναι ασφαλή, καθώς παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε αποστειρωμένες συνθήκες. Η απουσία επιμολύνσεων, σε συνδυασμό με την απόλυτη βιοσυμβατότητα των προϊόντων, έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία να πιστοποιηθεί από την Ε.Ε (ISO 9001).

Είναι λοιπόν απόλυτα ασφαλής και επιτυχημένη μέθοδος, αρκεί να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής να γίνεται από εξειδικευμένο ιατρό (χειρουργό μαστού)
 • Να χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα και υποαλλεργικές χρωστικές ουσίες, εγκεκριμένες για ιατρική χρήση. Έτσι εξασφαλίζεται η ογκοπλαστική ασφάλεια των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή και υποβάλλονται στη συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία.
 • Να προηγηθεί το απαραίτητο patch test (τεστ ανοχής στην ειδική χρωστική ουσία του τατουάζ θηλής). Αν και οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται είναι υποαλλεργικές, το τεστ ανοχής πρέπει να γίνεται ώστε να γνωρίζει ο γιατρός 100% ότι ο ασθενής δεν είναι αλλεργικός ως προς την συγκεκριμένη χρωστική ουσία.

Η διαδικασία αυτή είναι ευρύτατα διαδεδομένη στο εξωτερικό.

Ψυχολογικά οφέλη

Το γυναικείο στήθος είναι σύμβολο μητρότητας, θηλυκότητας, σεξουαλικότητας, ομορφιάς και γονιμότητας. Κάθε γυναίκα αξίζει να βλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να αισθάνεται ολοκληρωμένη, είτε έχει κάνει κάποια επέμβαση στον μαστό, είτε όχι.

Το ιατρικό τατουάζ θηλής και θηλαίας άλω έχει άριστα αισθητικά αποτελέσματα. Οι ασθενείς, άντρες και γυναίκες αισθάνονται ικανοποιημένοι, όταν κοιτούν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή τους, η ψυχολογία τους και κατά συνέπεια έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Φωτογραφίες περιστατικών ογκοπλαστικής χειρουργικής μαστού – Αρχείο Δρ. Ειρήνης Αγγελίδου

1) Αφαίρεση γιγαντιαίου ιναδενώματος και πλαστική αποκατάσταση μαστού με μεταφορά εσωτερικού κρημνού δέρματος και  μαζικού ιστού

 

2) Ευρεία ογκεκτομή και άμεση πλαστική αποκατάσταση με 1α) υποδόρια εσωτερική μεταφορά τμημάτων του μαζικού αδένα

 

3) Ευρεία ογκεκτομή και άμεση πλαστική αποκατάσταση με 2α) τοπική μεταφορά κρημνού δέρματος – μαζικού ιστού – κεφαλικού μίσχου 

 

4) Ευρεία ογκεκτομή και άμεση πλαστική αποκατάσταση με 2α) τοπική μεταφορά κρημνού δέρματος – μαζικού ιστού – κεφαλικού μίσχου 

 

5) Ευρεία ογκεκτομή και μείωση στήθους

 

6) Ογκεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός και σε β’ φάση πλαστική αποκατάσταση στήθους  (τελική εικόνα κάτω δεξιά)

 

7) Δημιουργία Νέας θηλής με δερματικό μόσχευμα πλήρους πάχους από την έσω επιφάνεια του μηρού

 

8) Ογκεκτομή και δημιουργία Νεοθηλής 

 

  9) Αποκατάσταση του μαστού που έχει αφαιρεθεί με τμήμα ιστού από την κοιλιά (TRAM) – Δημιουργία Νεοθηλής – Ανόρθωση άλλου μαστού για συμμετρία

 

  10) Δευτερογενής αποκατάσταση με τεχνική LADO (μεταφορά κρημνού του πλατέος ραχιαίου) μετά από μερική μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία Θώρακος Δεξιά. Τελική εικόνα, κάτω δεξιά.

 

  11) Υποδόρια Μαστεκτομή με ανόρθωση μαστών άμφω και άμεση αποκατάσταση με προθέματα σιλικόνης με περιθηλαία τομή 

 12)  Άμεση αποκατάσταση μετά από υποδόρια μαστεκτομή με αμφοτερόπλευρη τοποθέτηση προθεμάτων σιλικόνης υπό του μείζονος θωρακικού μυός

 

13)  Υποδόρια μαστεκτομή αριστερά με αφαίρεση της θηλής και με άμεση αποκατάσταση με πρόθεμα σιλικόνης υπό του κοινού μυϊκού κρημνού του μείζονος θωρακικού και των γειτονικών του μυών (σε δεύτερο χρόνο δημιουργία νεοθηλής)

 

14)  Άμεση αποκατάσταση μετά από υποδόρια μαστεκτομή με αμφοτερόπλευρη τοποθέτηση προθεμάτων σιλικόνης υπό του μείζονος θωρακικού μυός

 

15) Άμεση αποκατάσταση μετά από υποδόρια μαστεκτομή με προθέματα σιλικόνης

 

 16)Υποδόρια μαστεκτομή άμφω με διατήρηση της θηλής και με άμεση αποκατάσταση με πρόθεμα σιλικόνης υπό του κοινού μυϊκού κρημνού του μείζονος θωρακικού και των γειτονικών του μυών και ανόρθωση μαστών