Τύπος συνεργασίας: (Εξωτερικός Συνεργάτης) ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι 1976-1982: Ιατρική Σχολή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Διδακτορική Διατριβή Μετακτινικές αλλοιώσεις τοιχώματος παχέος εντέρου σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο παχέος εντέρου – ΑΡ ΠΡΩΤ. 2539 ΑΡ. ΔΙΠΛ 53 23/1/1996 Επαγγελματική Προϋπηρεσία 1985-2000: Επιμελητής, Νοσοκομείο…