Τύπος συνεργασίας: (Εσωτερικός Συνεργάτης) Τσαβαρής Νικόλαος: Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ